O společnosti Cirmon s.r.o.

Společnost Cirmon s.r.o. vznikla v roce 2013 a zabývá se především problematikou mostních závěrů a mostních ložisek. Naše společnost je výhradním zástupcem německé firmy MAURER pro Českou a Slovenskou republiku. Firma MAURER byla založena již v roce 1876 a patří v tomto oboru k absolutní špičce jak v Evropě, tak ve světě.

 

Námi vyrobené mostní závěry a stavební ložiska jsme schopni nabídnout včetně montáže.

Vyrábíme drobné ocelové konstrukce související s inženýrskými a pozemními stavbami. U těchto ocelových konstrukcí je samozřejmostí i provedení protikorozní ochrany.

 

Kvalita našich výrobků je pravidelně ověřována a kontrolována. Jsme držiteli Certifikátu managementu kvality ISO 9001 a Certifikátu environmentálního managementu ISO 14001.

 

Kvalita svářečských prací je zaručena vyškoleným personálem. Na svářečské práce dohlíží náš svářečský inženýr a svářeči vlastní Certifikát svářeče dle EN ISO 9606-1 pro metody svařování 111, 135 a 783. Jsme držiteli Certifikátu o shodě řízení výroby EN ISO 3834-2, Osvědčení o shodě řízení výroby EN 1090-1+A1 a EN 1090-2+A1 pro třídu provedení EXC4.