Mostní závěr D80

mostní závěr MAURER D80

Jedná se o těsněný mostní závěr skládající se z krajových profilů a jediného těsnícího profilu, který nepřenáší pohyblivé zatížení a je vodotěsný.

Standardní provedení mostního závěru je pro výšku vozovky v místě mostního závěru 70mm (O1), kdy se použije typový F profil MAURER 70x40mm z oceli S235J2 +N. V případě požadavku na vyšší výšku vozovky lze provést až 200mm (O2), kde základním prvkem je  C profil 40x40 nastavený plechem P15.

 

O1 - typový příčný řez vozovkoutypový příčný řez vozovkou

 

O2 - typový příčný řez vozovkoutypový příčný řez vozovkou 

 

Mostní závěr D80 je standardně zakotven oboustranně v betonu do předem vytvořených kapes kotvami ø20mm v osové vzdálenosti 250mm. Standardní rozměr kotev je 255x200mm, min. možný rozměr je 225x150mm. Přesahují se petlicovými styky s betonářskou výztuží vyčnívající z nosné konstrukce a závěrné zídky. Orientace kotevních  ok je dle požadavku objednatele. Rozměr a tvar lze uzpůsobit na konkrétní řešení.

 

Mostní závěry jsou standardně vybaveny přírubou min. šířky 100mm pro natavení hydroizolace.

 

Těsnění mostního závěru je provedeno pomocí těsnícího pásu z N2454 - elektroilzolovaný nebo EPDM. Těsnící pás je odolný vůči povětrnostním vlivům a chemickým rozmrazovacím látkám. V případě potřeby lze těsnící pás napojit tepelnou vulkanizací. Výměna těsnícího pásu je možná bez použití mechanizace a přístupnosti mostního závěru z horní strany.

 

Standardní těsnící pás je B80, lze provést těsnící pásy pro vyšší pohyby, tedy B100, B140 a B200, popř. pás s kloboučkovým profilem B80G. Podle typu těsnícího pásu se stanovuji pohyby mostního závěru D80.

 

Technické parametry D80

Těsnící pás

Podélný pohyb

Příčný pohyb

B80 nebo B80G

5-80mm

+-40mm

B100

5-100mm

+-50mm

B140

5-140mm

+-70mm

B200

5-200mm

+-100mm

 

Protikorozní ochrana je prováděna standardně dle TKP 19, kap. B, dle přílohy 19B.

 

O5 - Tabulka II, systém I.A:

 

- otryskání na stupeň přípravy povrchu Sa 3, drsnost dle Rugotest No.3-stupeň BN 10a

- žárový nástřik povlaku hliníkem, zinkem nebo směsí ZnAl15        NDFT   100 μm

- uzavírací penetrační nátěr epoxidový                                           NDFT     30 μm           

- mezivrstva epoxid dvoukomponentní                                          NDFT   160 μm  (2x80 μm)         

- vrchní  nátěr alifatický polyuretan                                                NDFT     60 μm 

 

U jednoprofilových mostních závěrů D80 se dále vyrábějí modifikace D80K a D80Ž.

Mostní závěr D80 K

Jedná se jednoprofilový mostní závěr určený především pro rekonstrukce mostních nosných konstrukcí s absencí příčníku, prefabrikovaných konstrukcí s nízkou tloušťkou desky, kolidující předpínací výztuž v místě kotevní kapsy apod., kde nelze provést kapsu. Kotvení se provádí v oblasti horní hrany konce nosné konstrukce a opěry pomocí vlepovaných dynamických kotev s následným podlitím mostního závěru vysokopevnostní zálivkou (O3).

 

O3 - typový příčný řez vozovkou

typový příčný řez vozovkou 

 

Tento mostní závěr je vhodný jako náhrada elastických, kobercových nebo podpovrchových mostních závěrů. Mostní závěr D80K je v souladu s požadavky TP 86 vodotěsný. Izolace se natavuje na izolační přírubu mostního závěru a tímto vytváří požadovaný vodotěsný systém jak v oblasti vozovky, tak i římsy.  D80K je robustní ocelový mostní závěr a vyznačuje se vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.

Mostní závěr D80 Ž

Zde se jedná o modifikaci mostního závěru, která je určena především pro použití v železničním stavitelství. Mostní závěr D80 je překryt krycím pásem nebo nerezovým plechem (O4). Tyto prvky zabraňují vniknutí pevných nečistot z ložné vrstvy na těsnící pás mostního závěru.

 

O4 - typový příčný řez

 typový příčný řez

 

Mostní závěr D80 lze tvarově přizpůsobit jakémukoliv řešení.

 

Závěr je vyráběný z originálních komponentů německé firmy MAURER (krajní kovové profily a těsnící pásy).

 

Mostní závěr D80 je navržen na minimální životnost 50 let dle ETAG 032.

 

Mostní závěry D80 lze také vyrobit v hybridním provedení, kde  horní pojížděná hrana profilu je provedena z oceli 1.4571 (O5).  Toto řešení zabrání vzniku koroze z důvodu poškození protikorozní ochrany v exponovaných místech a to:

 

- poškození povrchu mechanicky, tj. pojezdem vozidel, sněhových pluhů nebo i během stavby

- poškození boční hrany při provádění zálivek

- odreznutí "nosů" v agresivním prostředí  (vlivem působení chemických látek)

- snižuje nároky na údržbu pro budoucího správce

 

O5 - hybridní profil

hybridní profil