Stavební ložiska plošná - kyvná

Plošné – kyvné ložisko s MSM® se používá v pozemním stavitelství. Kyvné a kluzné pohyby se přenáší přes MSM® a nerezový plech. Na základě přenosu vysokého tlaku, a z toho vyplývajících malých rozměrů kluzných ploch, může být v pozemním stavitelství běžné trvalé nebo proměnné natočení přeneseno pomocí malého přetvoření kluzného materiálu.


Stavební ložisko plošné - kyvné