Mostní závěr XW1

Jedná se o těsněný mostní závěr se sníženou hlučností skládající se z krajových profilů a jediného těsnícího profilu, který nepřenáší pohyblivé zatížení a je vodotěsný.

Snížení hlučnosti je dosaženo sinusovým tvarem mostního závěru (O1).

 

O1 - mostní závěr XW1

 mostní závěr XW1 

Standardní provedení mostního závěru je pro výšku vozovky v místě mostního závěru 70mm, kdy se použije typový F profil MAURER 70x40mm z oceli S235J2 +N. V případě požadavku na vyšší výšku vozovky lze provést až 120mm, kde základním prvkem je C profil 40x40 nastavený plechem P15.

Mostní závěr XW1 je standardně zakotven oboustranně v betonu do předem vytvořených kapes kotvami ø20mm v osové vzdálenosti 250mm. Standardní rozměr kotev je 255x200mm, min. možný je 225x150mm. Přesahují se petlicovými styky s betonářskou výztuží vyčnívající z nosné konstrukce a závěrné zídky. Orientace kotevních ok je dle požadavku objednatele. Rozměr a tvar lze uzpůsobit na konkrétní řešení.

Mostní závěry jsou standardně vybaveny přírubou šířky min. 100mm pro natavení hydroizolace.

Těsnění mostního závěru je provedeno pomocí těsnícího pásu z N2454 - elektroilzolovaný nebo EPDM. Těsnící pás je odolný vůči povětrnostním vlivům a chemickým rozmrazovacím látkám. V případě potřeby lze těsnící pás napojit tepelnou vulkanizací. Výměna těsnícího pásu je možná bez použití mechanizace a přístupnosti mostního závěru z horní strany.

 

Technické parametry XW1

 

Mostní závěr je možné použít při splnění následujících podmínek:

- směr pohybu 45° ≤ α ≤ 135°

- podélný sklon mostního závěru smí být nejvýše 10% a příčný 9%

- mostní závěr musí být umístěn nad podélně vedeným nebo pevným ložiskem

 

 

Rozsah pohybu mostního závěru je závislý na směru pohybu α.

 rozsah pohybu mostního závěru  

 

a

[°]

u

[mm]

amin

[mm]

Cyklisté

[-]

90

95

5

ano

70

65

ne

55

90

10

45

85

15

 

Protikorozní ochrana je prováděna standardně dle TKP 19, kap. B, dle přílohy 19B.

 

O5 - Tabulka II, systém I.A:

- otryskání na stupeň přípravy povrchu Sa 3, drsnost dle Rugotest No.3-stupeň BN 10a

- žárový nástřik povlaku hliníkem, zinkem nebo směsí ZnAl15        NDFT    100 μm

- uzavírací penetrační nátěr epoxidový                                           NDFT      30 μm           

- mezivrstva epoxid doukomponentní                                            NDFT    160 μm (2x80 μm)         

- vrchní  nátěr alifatický polyuretan                                                NDFT      60 μm 

 

Mostní závěry XW1 se vyrábí ve 2 variantách dle uspořádání. Varianta 1 se standardně používá u novostaveb nebo při výměně mostního závěru 2 lamelového.

Varianta

 

Mezera mezi NK a ZZ

e

[mm]

x

[mm]

fe,min

[mm]

fe,max

[mm]

1

fe,min ≥ 120 mm

40

310

120

220

50

320

130

230

60

330

140

240

2

fe,min ≤120 mm

40

190

60

100

50

200

70

110

60

210

80

120

 

O2 - Příčný řez mostním závěrem XW1- varianta 1

 Příčný řez mostním závěrem XW1

O3 - Příčný řez mostním závěrem XW1- varianta 1

 Příčný řez mostním závěrem XW1

Mostní závěr XW1 je navržen na minimální životnost dle ETAG 032, kategorie životnosti 4 -  50 let.

 

Mostní závěry XW1 lze také vyrobit v hybridním provedení, kde  horní pojížděná hrana profilu je provedena z oceli 1.4571 (O4).

 

Toto řešení zabrání vzniku koroze v exponovaných místech a to:

- při mechanickém poškození povrchu, tj. pojezdem vozidel, sněhových pluhů nebo během stavby

- v případě odreznutí "nosů" v agresivním prostředí (vlivem působení chemických látek)

- zároveň snižuje nároky na údržbu pro budoucího správce

 

O4 - hybridní profil

hybridní profil