Mostní závěr typ XL

Mostní závěry MAURER typ XL vnikly na základě dalšího vývoje lamelových mostních závěrů s kosočtverečnými, hluk snižujícími prvky. Zvýšením maximální délky posunu jedné spáry na 100 mm, a tím tedy snížením počtu vnitřních lamel, spolu v kombinaci se snížením hluku, tvoří hospodárné investiční minimum při zachování všech osvědčených vlastností lamelových mostních závěrů MAURER.

Mostní závěr typ XL