Dotační projekt - Testování svarových spojů mostního závěru

V roce 2020 získala firma Cirmon s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 4. výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/16_025/0000605).

 

Podpora byla mířena na účast firmy Cirmon s.r.o. na projektu Testování svarových spojů mostního závěru v Praze za účelem prokázání životnosti svarových spojů mostního závěru. Očekávaným výstupem je závěrečná zpráva obsahující výsledky testů a postupů. V průběhu řešení budou vznikat výstupy dílčích aktivit, jako je harmonogram a popis činností, protokol o vlastnosti materiálu, protokol o měření svarových spojů, zápisy z konzultací.

 

Projekt Testování svarových spojů mostního závěru je spolufinancován Evropskou unií.

 

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR