Mostní závěr typ D

U roštového mostního závěru je každá středová lamela přivařena k jí přiřazené traverze. Tím vzniká v sobě se pohybující nosný rošt. Mezi traverzami roštu jsou řídící pera, která zajišťují stejnoměrnou vzdálenost středových lamel mezi sebou a to v závislosti na celkové velikosti posunu.

Mostní závěr typ D