Mostní závěry

Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry

Jednoprofilové mostní závěry  pro stavby zatížené provozem se v souladu s požadovanými vlastnostmi vyrábí  v několika provedeních. U všech typů se však odráží jasné dělení obou hlavních funkcí a to tuhé ukotvení a vodotěsné spojení. Obě tyto funkce krajového profilu a těsnícího pásu  se mohou optimálně přizpůsobit na kladené požadavky. 

 

mostní závěry s jednoduchým tešněním spáry

 

Osvědčené těsnící pásy MAURER se vyznačují již desetiletí  vodotěsným  svíracím mechanismem bez šroubových spojů a upevňovacích lišt, který umožňuje jednoduchou a  nedestruktivní výměnu těsnících gumových  profilů.  

Mostní závěry lamelové

Modulární mostní závěr, také lamelový mostní závěr, je po celém světě nejčastěji používaný druh dilatace v mostním stavitelství. Tento mostní závěr MAURER se vyznačuje  vedle sebe uloženými a rovnoměrně řízenými speciálními  válcovanými profily, které jsou podporovány nosnou řídící konstrukcí. Mezilehlé formované těsnící profily MAURER jsou silově sevřeny  v profilech, závěr je pomocí tuhého spojení ukotven do stavebního dílu a trvale napojen na izolaci a vozovku.  

 

Mostní závěr lamelovýMostní závěr lamelový