Mostní závěr typ DS

Středové lamely mostního závěru MAURER s otočnými traverzami jsou uloženy kluzně s vedením na společné traverze. Středové lamely jsou řízeny paralelně otočným mechanismem. To umožňuje neomezené řazení jednotlivých vnitřních lamel za sebou. Tímto lze překlenout posuny výrazně větší než 2 metry a to v libovolném směru.

 

Tento závěr je vhodný především u složených nebo velkých posunů, při zúžených prostorových podmínkách nebo pro použití na stavbách v oblastech ohrožených zemětřesením.

Mostní závěr typ DSMostní závěr typ DS