Mostní závěry kompaktní

Vodotěsné kompaktní dilatace MAURER se používají především na provozních plochách pozemního stavitelství a jsou dimenzovány pro posuny velikosti 30 případně 50 mm. Kompaktní elastomerový těsnící profil je s uzavřeným povrchem spáry a je ukotven v ocelovém nebo hliníkovém krajním profilu pomocí formovaného silového zámku. Pro tuhé napojení na stavební díl je k dispozici několik variant kotvení. Kompaktní dilatace jsou vhodné pro parkoviště nebo průmyslové objekty a to i při existenci těžkého provozu.

Kompaktní závěry  na hlavním nádraží Drážďany

Kompaktní závěry na hlavním nádraží Drážďany